Salta al contenuto
ABC BILANCE
SISTEMET e PESHIMIT
 

Kompania

A.B.C. Bilance është një kompani operative në sektorin e peshës industriale dhe është e vendosur si në tregun e italisë dhe ate jashtë vendit, duke ofruar produkte të cilësisë dhe shërbimeve të personalizuara me teknologjinë më të avancuar.

Tre aktivitetet kryesore qe zhvillohen A.B.c. Bilance jane:

  • PRODHIMI i sistemeve te peshimit
  • SHERBIMETe asistenzes teknike, kalibrimit, mirembajtjes dhe qerase se peshoreve
  • LABORATORI METROLOGJIK per kontrollin periodik te peshoreve dhe masave te kampioneve.

A.B.C. Bilance staff

Certifikatat

Sistemi i menaxhimit të cilësisë (ISO 9001:2008)
Sistemi i menaxhimit mjedisor (ISO14001:2004)
Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë punëtorëve(OHSAS 18001:2007)

Laboratori Metrologjik MO-04

Sistemi i garancise te Cilesise te Prodhimit

A.B.C. BILANCE - Sherbimet

Sherbimet

A.B.C. Bilance eshte ne gjendje te ofroje sherbimet e meposhteme:

  • Kontrolli periodik i strumenteve per peshimin me funksionim jo automatik dhe matje mostre te cdo lloji.
  • Asistenza post-shitje e ndjekur nga teknike te specializur.
  • Sherbimet per mirmbajtjen e sistemeve te peshimit te te gjithe tipeve.
  • Shërbimet e kalibrimit të sistemeve të dozimit nëpërmjet përdorimit të një sistemi që kemi projektuar, patentuar dhe homologuar, e cila ju lejon të kryeni kontrolle pa aplikimin e peshave të mostrës, madje edhe në kapacitetin maksimal (shpesh të pamundur me metodat e kalibrimit konvencional).
  • Sherbimet me qera te llojeve te ndryshme te strumenteve te peshimit.

ABCBILANCE SISTEMET E PESHIMIT

NA KONTAKTONI